Ramada Hotel Directory

Hotels in Shanghai, Dalian, Fuzhou, Guangzhou, Guiyang, Hangzhou, Nanjing, Urumqi, Wuhan, Wuxi, Xiamen

    Shanghai
 

Ramada Plaza Hotel Shanghai (4 Star)- Check Price

Conference Room Business Centre Gym        Bar And Lounge Restaurant

 

Ramada Plaza Pudong Shanghai (4 Star)- Check Price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

 

Ramada Pudong Airport Shanghai Hotel (4 Star)- Check Price

Conference Room Business Centre Bar And Lounge Restaurant

     Fuzhou
 

Ramada Plaza Hotel Fuzhou (4 Star)- Check Price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

     Dalian
 

Ramada Hotel Dalian (4 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Guangzhou
  

Ramada Pearl Hotel Guangzhou (4 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Guiyang
  

Guiyang Ramada Plaza Hotel(4 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Hangzhou
  

Ramada Plaza Hangzhou Hai Hua (4 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Nanjing
  

Ramada Plaza Hotel Nanjing (4 star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Urumqi
  

Ramada Hotel Urumqi (4 star)-Check price

Business Centre Bar And Lounge Restaurant

    Wuhan
  

Ramada Tian Lu Plaza Wuhan (5 star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Wuxi
  

Wuxi Ramada Hotel (4 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Bar And Lounge Restaurant

    Xiamen
  

Ramada Hotel Xiamen (4 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Bar And Lounge Restaurant

 

Reservation Information:
Reservation Procedures - Reservation Form