Shangri-la Hotel Directory

Hotels in Beijing, Shanghai, Beihai, Changchun, Dalian, Chengdu, Fuzhou, Guangzhou, Harbin, Hangzhou, Qingdao, Shenzhen, Suzhou, Wuhan, Shenyang, Xian, Zhongshan, Hong Kong, Taipei

    Beijing
 

Shangri-La Hotel Beijing (5 Star)- Check Price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

 

China World Hotel Beijing (5 Star)- Check Price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

 

The Kerry Centre Hotel Beijing (5 Star)- Check Price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

 

Traders Hotel Beijing (4 Star)- Check Price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

      Shanghai
 

Pudong Shangri-La Hotel Shanghai (5 Star)- Check Price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

     Beihai
 

Shangri-La Hotel Beihai (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Changchun
  

Shangri-La Hotel, Changchun (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Chengdu
  

Chendu Shangri-La Hotel (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Dalian
  

Shangri-La Hotel Dalian (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Fuzhou
  

Shangri-La Hotel Fuzhou (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Guangzhou
  

Guangzhou Shangri-La Hotel (5 Star)-Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Qingdao
  

Shangri-La Hotel Qingdao (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Hangzhou
  

Shangri-La Hotel Hangzhou (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Shenzhen
  

Shangri-La Hotel Shenzhen (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Bar And Lounge Restaurant

    Harbin
  

Shangri-La Hotel Harbin (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Suzhou
  

Shangri-La Hotel Suzhou (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Wuhan
  

Shangri-La Hotel Wuhan (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Xian
  

Shangri-La Golden Flower Xian (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Zhongshan
  

Shangri-La Hotel Zhongshan (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Shenyang
  

Traders Hotel Shenyang (4 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Hong Kong
  

Kowloon Shangri-La Hong Kong (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

  

Island Shangri-La Hong Kong (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Poo l Bar And Lounge Restaurant

    Taipei
  

Shangri-La Far Eastern Plaza Hotel Taipei (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

 

Reservation Information:
Reservation Procedures - Reservation Form