Sheraton Hotel Directory

Hotels in Beijing, Xiamen, Changsha, Chengdu, Dongguan, Guilin, Guiyang, Haikou, Hong Kong, Nanjing, Ningbo, Sanya, Shanghai, Shenyang, Shenzhen, Suzhou, Tianjin, Urumqi, Wuxi, Xian, Taipei

    Beijing
 

Great Wall Sheraton Hotel Beijing (5 Star)- Check Price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

      Xiamen
 

Sheraton Xiamen Hotel (5 Star)- Check Price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

     Changsha
 

Sheraton Hotel Changsha (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Chengdu
  

Sheraton Chengdu Lido Hotel (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Dongguan
  

Sheraton Hotel Dongguan (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Guilin
  

Sheraton Guilin Hotel (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Guiyang
  

Sheraton Hotel Guiyang (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Haikou
  

Sheraton Haikou Resort (5 Star)-Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Hong Kong
  

Sheraton Hong Kong Hotel & Towers (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Nanjing
  

Sheraton Nanjing Kingsley Hotel & Towers (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Ningbo
  

Sheraton Hotel Ningbo (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Bar And Lounge Restaurant

    Sanya
  

Sheraton Sanya Resort (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Shanghai
  

Sheraton Grand Tai Ping Yang Hotel Shanghai(5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

  

Sheraton Shanghai Hotel & Residences Pudong (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Poo l Bar And Lounge Restaurant

    Shenyang
  

Sheraton Shenyang Lido Hotel (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Shenzhen
  

Sheraton Dameisha Resort Shenzhen (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

  

Sheraton Shenzhen Futian Hotel (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Poo l Bar And Lounge Restaurant

    Suzhou
  

Sheraton Suzhou Hotels & Towers (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Tianjin
  

Sheraton Tianjin Hotel (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Poo l Bar And Lounge Restaurant

    Urumqi
   

Sheraton Urumqi Hotel (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Wuxi
  

Sheraton Wuxi Hotels & Towers (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Xian
  

Sheraton Xian Hotel (5 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

    Taipei
  

Sheraton Hotel Taipei (4 Star)- Check price

Conference Room Business Centre Gym        Swimming Pool Bar And Lounge Restaurant

 

Reservation Information:
Reservation Procedures - Reservation Form